Zásady ochrany osobných údajov
GDPR zákon č.18/2018


I. Spracovanie osobných údajov


Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu:
Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré vyplníte v objednávkovom formulári. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, kontakt (telefón, email). Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne vašich ďaľších otázok. Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové, prípadne marketingové účely).
Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a následne 5 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru a následne ich vymažeme.

II. Komu ich poskytujeme?

Vaše údaje zostanú u nás. Poskytujeme ich však tretím stranám, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:
- spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Slovenská pošta)
- spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (SUMUP, Tatrabanka, Fio banka)
Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III. Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: nazca.info@gmail.com, alebo zavolajte na tel.: 0949 648 248.

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách ich výmaz údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku. Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd. Tieto podmienky sú účinné od 25. mája 2018.

hore